Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Członków Klubu

13 11 19 zdjęcie HPCzas: 08.07., piątek, godzina 18:30.
Miejsce: ul. Kiszkowska 7

 

Plan zebrania:

  1. Powitanie.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  4. Przedstawienie porządku obrad walnego, przypomnienie sposobu głosowania.
  5. Wybór nowego prezesa stowarzyszenia.
  6. Wybór nowych członków zarządu stowarzyszenia.
  7. Dyskusja, wolne głosy i wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego.
  8. Zamknięcie zebrania.

 

Serdecznie prosimy o przybycie na zebranie wszystkich członków klubu, kibiców oraz osoby związane z naszym stowarzyszeniem!