Po Walnym Zebraniu Członków Klubu

Po Walnym Zebraniu Członków Klubu 22 lutego 2023 r.
Organizacyjne     Drukuj

W piątek, 17 lutego br. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Klubu. Na spotkaniu w pierwszym terminie stawiła się kwalifikowana większość Członków. Zatwierdzono na nim sprawozdanie z działalności za rok 2021. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium

Omówiono sytuację sportowo-organizacyjną. Przegłosowano również kosmetyczne korekty Statutu. Podjęto palącą od kilku lat sprawę koniecznej budowy boiska treningowego – w tej kwestii odczytano projekt petycji, która w imieniu mieszkańców gminy Pobiedziska wiosną zostanie złożona na ręce Burmistrza i Radnych.

Prezes Grzegorz Krawczyk przedstawił ponadto propozycję oraz dwa projekty wykonania sztandaru stowarzyszenia. Propozycja spotkała się z pozytywnym przyjęciem obecnych Członków jak i sympatyków. Klub nigdy wcześnie takowego sztandaru nie posiadał. (pk)

Huragan Pobiedziska