Walne Sprawozdawczo-Wyborcze i ważne fakty historyczne!

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze i ważne fakty historyczne! 23 czerwca 2023 r.
Organizacyjne     Drukuj

W czwartek 22 czerwca zebrało się kworum członków klubu wraz z jego sympatykami aby dać zadość sprawom formalnym – podsumowaniu działalności za rok 2022 oraz dokonać zmian w zarządzie. 

Na spotkaniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności za miniony rok. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium

Ustępującą wiceprezes Monikę Drożdżyńską zastąpił Leszek Grygier, nowym członkiem zarządu został Przemysław Piechocki, a skarbnikiem w miejsce Andrzeja Rittera mianowano Pawła Krawczyka.

Sekretarz klubu Michał Walkowiak przedstawił prezentację dotyczącą odkrytych niedawno kulisów powstania klubu oraz badań prowadzonych od wielu lat w tym zakresie. Na ich podstawie jedną z uchwał przypieczętowano zmianę herbu i statutu stowarzyszenia dotyczącą moment powstania Huraganu. Od wczoraj oficjalnie jest to rok 1924, który będzie widniał na dobrze znanym emblemacie klubu.

Na spotkaniu obecni byli również burmistrz Ireneusz Antkowiak wraz z zastępcą Arturem Ostatkiewiczem, radni Mikołaj Witaszyk, Robert Łucka i Witold Meller, dyrektor OSiR Jakub Waligóra oraz przewodniczący Rady Pożytku Publicznego Krzysztof Chmiel. (pk)

Huragan Pobiedziska