V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)

  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
  • V kolejka ligowa: HURAGAN - Iskra Szydłowo 2:1 (0:0)
 powrót